Andere vogels in het Noorderplantsoen02-19 tafeleend

02-21 waterhoen

02-23 senegalpapegaai

03-09 kuifeend

04-10 mantelmeeuwen

04-19 bzilvermeeuwen

04-23 merel

05-01 roodborstje

05-20 spreeuw

05-24 eendjes

05-25 jut

06-14 gekraagde roodstaart

06-27 winterkoninkje

07-02 boomklevertje

07-04 reiger

07-23 lijster

07-25 duif

09-15 nijlgans