klik op het plaatje om de fotoserie te bekijken

flora

paddestoelen

aalscholvers

ringen

ganzen

Kokmeeuwen

leven in de fonteinvijver

kraaiachtigen

historie

meerkoetjes

ganzenjonkies

andere vogels

herinrichting