klik op het plaatje om de fotoserie te bekijken

flora

paddenstoelen

herinrichting

ringen

ganzen

Kokmeeuwen

leven in de fonteinvijver

Senegalpapegaai

historie

Grote alexanderparkiet

ganzenjonkies