nieuws

toegevoegd:

05-12-2018: hondjes toegevoegd
25-11-2018: kaarten: aangevuld
17-10-2018: hondje toegevoegd
30-12-2017: kaarten: aangevuld
27-04-2017: hondje toegevoegd
18-03-2017: hondje toegevoegd
17-02-2017: kaarten: aangevuld
links naar het archief
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

________________

22 januari 2019
________________De jeugd probeert uit wie het eerst door het ijs durft te zakken.

________________

19 januari 2019
________________

Groninger Internet Courant

De vijvers van het Noorderplantsoen worden tussen februari en eind april weer uitgebaggerd. Op de bodem ligt veel slib en dat is slecht voor de waterkwaliteit.

Het slib wordt veroorzaakt door bladeren en takjes die in de vijver terechtkomen. Door het slib weg te baggeren, verbetert de kwaliteit van het water en dat is nodig voor de waterdieren en waterplanten. Ook zijn de vijvers van het Noorderplantsoen belangrijk voor het afvoeren van regenwater. De vijvers moeten wel diep genoeg zijn.

Het slib wordt uit de vijvers gehaald met een boot en een kraan. De kraan laadt de bagger in vrachtwagens. Dat betekent dat vanaf half februari tot eind april op werkdagen vrachtwagens door het plantsoen en door de buurt rijden. Op drukke momenten en plekken zet de aannemer verkeersregelaars in om deze transporten veilig te laten verlopen.

Op donderdag 24 januari is er in Het Kasteel aan de Melkweg een informatiebijeenkomst over deze werkzaamheden voor bewoners. Medewerkers van de gemeente en het baggerbedrijf kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur alle vragen beantwoorden.