________________

16 december 2019
________________De gemeente probeert maar weer eens om met een nieuwe boomaanplant te verhinderen dat de honden bij de Grachtstraat het water ingaan. De bewoners hebben last van het geblaf.

________________

19 november 2019
________________Een egeltje bij vijver 1, had allang in winterslaap moeten zijn

________________

11 november 2019
________________

In februari 2019 was de gemeente Groningen een sanering van de vijvers van het Noorderplantsoen gestart die tot half april zou duren. Van de bodem werd 18.000 kuub slib afgegraven. En ja, dat is het slib waar onze moerasschildpadjes zich ingraven om de winter door te komen. Ik was zó benieuwd hoe dit af zou lopen dat ik een onderzoekje startte naar de aantallen en overleving van deze reptielen.
Eind maart 2019 kropen de eerste overlevende schildpadden van het Noorderplantsoen weer omhoog uit de blubber om op te warmen op de loopplankjes. Vanaf die tijd heb ik ze allemaal gefotografeerd om ze te kunnen identificeren.

                                                                              lees verder

________________

10 juni 2019
________________

Grijze kop, felgroen lijf, geeloranje buik, met zijn schreeuwende kleuren en gekrijs maakt hij zich luid en duidelijk kenbaar: Randy de senegalpapegaai. Hij huist al 20 jaar in het Noorderplantsoen in Groningen. Van zijn soort is hij de enige in heel Nederland die in de vrije natuur leeft, dus qua partnerkeuze is het een verloren zaak om veel noten op de zang te hebben. Hij leidt een celibatair bestaan, tegen wil en dank. Dat laat hij luidkeels horen, vooral als met het lengen der dagen zijn hormonen weer opspelen. Jaren geleden beleefde hij een kortstondige, doch heftige affaire met een vrijgevochten vrouwelijke halsbandparkiet, maar na een aantal maanden verrukking vertrok zij met de noorderzon en bleef hij gefrustreerd en alleen achter, hartverscheurend roepend. Om toch aan zijn gerief te komen vergrijpt hij zich aan boomtakken, een armzalig surrogaat.

Randy houdt van gezelschap, maar alleen bij de spreeuwen vindt hij wat aanspraak. Kraaien, eksters, gaaien en kauwtjes zien hem slechts als ongewenste vreemdeling.
Als een geschenk uit de hemel landt er in oktober 2018 zomaar een grote alexanderparkiet in het Noorderplantsoen, een man. Ik ben vreselijk benieuwd hoe ze op elkaar gaan reageren en start een veldonderzoek. Groot is de teleurstelling als blijkt dat ze elkaar vrijwel compleet negeren.
Mooi is hij wel, Alexander. Krachtige knalrode snavel, zwarte halsband, felgroene dekveren, rode schoudervlek, turquoise-geelgroene staart met gele punten. Die staart kan hij heel fotogeniek spreiden als ik hem fotografeer. Pas later, als ik meer inzicht heb gekregen in papagaaientaal, leer ik dat hij dan niet aan het pronken is, maar dat hij nijdig is op mij en mijn camera.

In december zie ik ineens dat Randy toenaderingspogingen doet. Regelmatig vliegt hij naar de wilg waar Alexander zich meestal ophoudt en hij komt steeds dichterbij. Tenslotte zie ik ze samen wegvliegen en dan lijkt de kameraadschap beklonken. Ze worden onafscheidelijk.
                                                                              lees verder

________________

7 juni 2019
________________Een van de meest gezichtbepalende bomen van het Noorderplantsoen, de treurberk naast het trappetje van de fonteinvijver, is tijdens de stormnacht van 5 juni aan zijn einde gekomen. Op de foto links staat de boom nog fier overeind, in 1996.

________________

4 april 2019
________________Tijdens de baggerwerkzaamheden in het plantsoen is het waterpeil van de vijvers zodanig verlaagd dat de loopplankjes tot duikplankjes zijn getransformeerd. Dit weten onze kuikentjes en schildpadden niet te waarderen.

________________

1 maart 2019
________________

Er bevinden zich zóveel exoten in het Noorderplantsoen in Groningen dat je er op safari kunt: Nijlgans, Grote Canadese Gans, Bahamapijlstaart, Mandarijneend, moerasschildpad en wat er verder allemaal uit vissenkommen en terraria in het plantsoen wordt gekieperd. Echter, de zonnigste bewoners met een migrantenachtergrond zijn de Psittaciformes, de papegaaien.

Van 1996 tot 1998 huist er een Grote Alexanderparkiet in het Noorderplantsoen, een adult vrouwtje. Ze kan zich goed in leven houden en overleeft er zelfs de strenge vorst van de elfstedenwinter 1996/1997.

De eerste waarnemingen van een Senegalpapegaai, oftewel het Bonte Boertje, komen van Jan Allex de Roos die hem in 1998 in het Zernikecomplex ontdekt. Via de bomen langs het Reitdiep verhuist hij naar het Noorderplantsoen waar hij sinds 1999 verblijft.
                                                                              lees verder

________________

17 februari 2019
________________

Het Noorderplantsoen, een oase van rust, vlakbij een bruisende binnenstad. Een eendje snatert, de roep van een eenzame papegaai, het blaffen van een uitgelaten hond.
Maar dan, vanaf 2009, ontdekken nijlganzen het Noorderplantsoen als geschikte plek om te broeden. Luid gakkend maken de vrouwtjes zich kenbaar, de mannetjes produceren slechts een hees gezucht.

Het meest markante paartje is het stel dat in 2010 kleurringen krijgt: de man W9YZ en de vrouw W1YZ. Zij vormen het dominante broedpaar met een exclusieve claim op de beste plekken, zoals de voederplaats en de bomen met broedholtes eromheen. Zij dulden geen andere nijlganzen in hun buurt.
In acht jaar tijd brengen zij 63 jongen groot in het plantsoen waarvan een aantal is gestolen van een broedpaar dat zich met hun kuikens te dichtbij had gewaagd.
                                                                              lees verder

________________

22 januari 2019
________________De jeugd probeert uit wie het eerst door het ijs durft te zakken.

________________

19 januari 2019
________________

Groninger Internet Courant

De vijvers van het Noorderplantsoen worden tussen februari en eind april weer uitgebaggerd. Op de bodem ligt veel slib en dat is slecht voor de waterkwaliteit.

Het slib wordt veroorzaakt door bladeren en takjes die in de vijver terechtkomen. Door het slib weg te baggeren, verbetert de kwaliteit van het water en dat is nodig voor de waterdieren en waterplanten. Ook zijn de vijvers van het Noorderplantsoen belangrijk voor het afvoeren van regenwater. De vijvers moeten wel diep genoeg zijn.

Het slib wordt uit de vijvers gehaald met een boot en een kraan. De kraan laadt de bagger in vrachtwagens. Dat betekent dat vanaf half februari tot eind april op werkdagen vrachtwagens door het plantsoen en door de buurt rijden. Op drukke momenten en plekken zet de aannemer verkeersregelaars in om deze transporten veilig te laten verlopen.

Op donderdag 24 januari is er in Het Kasteel aan de Melkweg een informatiebijeenkomst over deze werkzaamheden voor bewoners. Medewerkers van de gemeente en het baggerbedrijf kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur alle vragen beantwoorden.