________________

29 oktober 2013
________________
Code Rood!

De storm van gisteren met zware zuidwestenwind is de hevigste sinds 1990. In Lauwersoog werd zelfs de zwaarste windstoot ooit in oktober in Nederland gemeten: 152 km per uur.

In het Noorderplantsoen heeft de storm een ravage aangericht. De populier bij de voederplaats is omgezaagd omdat hij aan het omvallen was. Van twee wilgen bij vijver 1 zijn alleen nog stompen over. De eik bij het eilandje bij de Kerklaan is omgewaaid. De hoge zilverlinde boven op de berg, trots onderdeel van de bomenroute, is een paar meter boven de grond afgezaagd. Het bovenstuk heeft bij deze operatie nog enkele andere bomen in zijn val meegenomen. De prachtige symmetrische haagbeuk bij vijver 4 heeft een paar flinke deuken gekregen in zijn vertakkingen.
________________

23 augustus 2013
________________

In het Noorderplantsoen zijn momenteel twee Mandarijneendjes aanwezig. Ze trekken zich niets aan van het Noorderzongebeuren, de andere eenden en de Kokmeeuwen; ze zoeken voedsel en rusten uit op de takken van de treurbeuk.

Mandarijneendjes komen oorspronkelijk voor in China, Japan en Noord-Korea. Ze worden in Nederland als siervogel gehouden. Ze zijn gemakkelijk te fokken en worden daarom ook wel in de vrije natuur losgelaten. Ook ontsnappen er regelmatig exemplaren. Hierdoor is er al een grote verwilderde populatie ontstaan, maar ze kunnen niet goed tegen koude winters.

In Groningen worden ze regelmatig in park Groenestein waargenomen en af en toe in andere parken. Dit is de eerste keer dat ik ze in het Noorderplantsoen zie.
Het zijn trekvogels, dus ze zullen wel niet lang blijven.
________________

7 augustus 2013
________________Op 4 augustus hebben de ringers Rob Voesten en Jeroen Nagtegaal een bezoek aan het Noorderplantsoen gebracht. Ze hebben vier jongen van het Nijlganzenpaar W1YZ en W9YZ een rode en een witte kleurring omgedaan: RHW2, RLW7, RLW8 en RLW9. Het jong van de "eerste lichting" loopt al langer rond met kleurringen: RLW2. Er zijn nu dus nog vier ongeringde jongen over. Ze kunnen al een beetje vliegen.
Maar ze kunnen niet weg, want de vrouw W1YZ is net in de slagpenrui gegaan, zodat ze vast zitten in het Noorderplantsoen. Dat is erg vervelend voor hen, want vandaag zijn de voorbereidingen voor het Noorderzonfestival van start gegaan. Binnenkort is er weer overal muziek en lawaai en wemelt het weer van de bezoekers in het Noorderplantsoen. De man kan nog wel vliegen, die is nog niet in de rui, maar het is samen uit, samen thuis.

________________

20 juli 2013
________________

De watertoren aan de Noorderbinnensingel wordt momenteel verbouwd.

Wikipedia: "De watertoren, die werd gebouwd in 1908, is vermoedelijk ontworpen door de uit Bremen afkomstige architect Carl Francke (1843-1931). Het bouwwerk is 45,3 meter hoog. Het heeft een waterreservoir van 1000 m3 in de vorm van een zogeheten Barkhausenreservoir. De watertoren is voorzien van een ijzeren draagskelet.
De watertoren diende jarenlang het Academisch Ziekenhuis. Nadat het gebouw die functie verloren had, heeft de toren lange tijd leeg gestaan. In de jaren tachtig en negentig zijn er meerdere plannen geweest om de watertoren geschikt te maken voor bewoning, horeca of andere recreatie, maar dit leidde niet tot concrete verbouwactiviteiten. Wel werd de watertoren aangewezen als rijksmonument.
Het gebied rondom de toren is rond 2000 heringericht, dusdanig dat er appartementen en aanleunwoningen gevestigd konden worden. Deze maken deel uit van het verzorgingshuis De Ebbingepoort. In 2008 werd de watertoren gekraakt.
In 2013 is begonnen met de restauratie van de toren."

De toren krijgt een ruimte voor feesten en evenementen voor maximaal 100 personen. Het ontwerp is van Luc Veeger.

De stadsvogelwerkgroep van Avifauna Groningen heeft het plan opgevat om er nestkasten voor Gierzwaluwen op te hangen. Nu de toren nog in de steigers staat is het een uitgelezen moment om dit ten uitvoer te brengen. De watertoren is een ideale plek voor deze prachtige stadsvogel: hoog en met een vrije aanvliegroute.
________________

7 juni 2013
________________

Overgenomen uit ‘Ringersnet’: Nijlgans met twee generaties jongen.
Fri Jun 7, 2013 12:40 am (PDT) . Posted by: "Klaas van Dijk".

Beste mensen,

In het Noorderplantsoen in de stad Groningen broedt al zeker vier jaar een vast paartje Nijlganzen. In 2010 werden de jongen op 17 april geboren. Op 18 april zag ik 11 jongen en hiervan zijn acht uitgevlogen. Vlak voor het uitvliegen zijn beide ouders en de meeste jongen geringd. Kort nadat de jongen vliegvlug waren (leeftijd ca. 70-75 dagen) ging de familie op de wieken en verdwenen ze uit het Noorderplantsoen.

In 2011 kropen op 29 maart drie jongen uit het ei. Uiteindelijk is één hiervan uitgevlogen (ook geringd). Opnieuw verdwenen de vogels, kort nadat het jong kon vliegen, uit het Noorderplantsoen. Dat jaar werd ontdekt dat beide ouders hun slagpennen hebben geruid bij de Oostersluis (een gemeenschappelijke ruiplaats).

In 2012 kropen op 5 maart vijf jongen uit het ei. Alle vijf zijn uitgevlogen (vier ervan zijn geringd) en opnieuw verdwenen de ouders, kort na het vliegvlug worden van de jongen, uit het Noorderplantsoen. Opnieuw hebben beide ouders de slagpennen geruid op de gemeenschappelijke ruiplaats bij de Oostersluis.

In 2013 werd op 21 maart één kuiken geboren. Het kuiken had een moeizame start, want eind maart en begin april was het erg koud. Desondanks heeft het kuiken deze periode overleefd. Eind april viel op dat ik het vrouwtje een paar maal niet zag. Op 6 mei zag ik haar weer: ze had erg bleke poten, een platte en een rommelige buik (een teken voor een broedvlek) en ze was erg druk aan het foerageren. Het mannetje en het kuiken waren bij haar. Op een bankje gaan zitten en na een kwartier vloog ze naar het nest in een holle boom (hetzelfde nest waar ze eerder dit jaar ook had gebroed). In de loop van mei haar af en toe gezien, steeds zat ze kort daarna weer op het nest. Op de late avond van 4 juni zag ik haar op een heel stel kuikens zitten (pal onder de nestboom, naast haar het mannetje en het grote kuiken). Op 5 juni meteen weer gaan kijken, toen waren er acht kuikens.Gister een tijdlang naar de familie Nijlgans gekeken. De acht kuikens waren vlakbij het vrouwtje aan het grazen, het mannetje liep er vlakbij en het grote kuiken sjokte er wat bij. Terugrekenend zal deze Nijlgans dus eind april weer begonnen zijn met de eileg (één ei per dag en dan nog 28-30 dagen broeden).

Frank Majoor heeft enkele andere gevallen van dubbele broedsels bij Nijlganzen (ook met twee generaties jongen), maar het fenomeen lijkt bij Nijlgans erg weinig voor te komen.
Verder ken ik een gepubliceerd geval uit Jever (Duitsland): (Menke W., Geiter O. & Homma S. 2010. Nilgänse in Jever: Das Ansiedeln von 'Ziergeflügel' an den Graften und die Folgen. Jahresber. Ornithol. Arb. gem. Oldenbg. 20: 85-97).

In ieder geval ben ik erg benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen.

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk
________________

15 mei 2013
________________


Het nijlganzenpaar W9YZ-W1YZ dat aan de Kerklaan huist, heeft deze lente slechts één jong gekregen. Het is op 21 maart geboren.

Het paar is echter aan een tweede broedsel begonnen. De vrouw broedt in een boom op het eilandje bij de Kerklaan. De man zit regelmatig boven in de treurbeuk op wacht. Het jong zwemt een beetje verloren de vijver heen en weer.

Een dochter van dit stel, linksboven met een aluminium ring geringd, geboren in het Noorderplantsoen in 2010, gepaard met RFW1, broedt momenteel ergens in een boom in de buurt van 'Jantje zag Pruimen hangen'. Dus er kan nog allerlei nijlganzengrut tevoorschijn komen.
________________

22 januari 2013
________________Een week lang ijs- en sneeuwplezier in het Noorderplantsoen. Maar komend weekend gaat het helaas alweer dooien.