________________

16 december 2009
________________

De Zwarte Zwanen zijn weg uit het Noorderplantsoen. Het vrouwtje is doodgebeten door een hond en de man is teruggebracht naar Hofganzen. Treurig toch die hondenbezitters die geen controle hebben over hun hond en die toch menen hun hond vrij rond te kunnen laten lopen in het plantsoen. Intriest. Er komen geen nieuwe zwanen.

De ganzen zitten nog steeds met zijn allen in de vijver bij de Ebbingestraat. Nu het vriest worden ze noodgedwongen naar elkaar toe gedreven. De beide kuddes mengen niet. De Kerklaangroep is er nog steeds de baas en jaagt de andere kudde weg.
Die gaan met de komende vorstperiode een enerverende tijd tegemoet: met zijn allen in 1 wak.

________________

25 oktober 2009
________________

Vanmiddag heeft gans Miep afscheid genomen van het Noorderplantsoen. *snif*.
De voorgeschiedenis:
Miep (het is een hij, maar daar kwam ik pas veel later achter) was van oudsher de trotse leider van de kudde van 14 ganzen die in de vijver bij de voederplaats rondzwom, de Kerklaangroep. Binnen die kudde had hij een commune bestaande uit 5 ganzen waaronder 2 vrouwtjes waarvan hij de dominante gent was. Bij de ondoordachte ganzenroof van de gemeente Groningen in 2005 verloor hij beide vrouwtjes. (Zie: De Kerklaankudde.) Eén werd zodanig mishandeld dat ze eraan bezweek, het andere vrouwtje en een jonge gent uit die commune werd naar de Ostadevijver verplaatst. Miep bleef met nog 1 gent achter. Door deze domme actie wijzigden de hiërchische verhoudingen zich in de vijver: Miep verloor zijn leidersrol en nadat even later zijn laatste communelid doodging werd hij een outcast in de kudde. Hij kon zich nergens bij aansluiten en leidde een kwijnend bestaan.
In 2008 werd Miep door een hond ernstig toegetakeld. Een moedige omstander bracht hem naar de dierenopvang waar hij min of meer werd opgelapt. Hij werd weer teruggezet, maar is nooit meer de oude geworden. Hij durfde niet meer goed het water in en begon er steeds verfomfaaider en zieker uit te zien.

Sinds enkele dagen zitten beide kuddes nu in de vijver bij de Ebbingestraat. Ik ging vandaag weer eens kijken hoe het een en ander zich ontwikkelde. Daar ontmoette ik Trizin Hof en Edwin Knol van Hofganzen, die zich eveneens op de hoogte aan het stellen waren. Miep zag er ziek uit en had nare wonden op zijn lijf, waarschijnlijk van hondenbeten. We besloten om hem een plekje te gunnen in "Akka's Ganzenparadijs" te Coevorden. Trizin heeft hem gelokt met een stukje appel en hem onder de arm genomen waar hij rustig bleef zitten. Met het stukje appel nog steeds in zijn bek heb ik een paar foto's gemaakt van hem. De held. De winnaar van de beautycontest met ruim 341 stemmen.

De twee ganzenkuddes zitten nog steeds in de vijver bij de Ebbingestraat. Ze lijken elkaar nu iets beter te verdragen. En dat is maar goed ook, want de Zwarte Zwanen zijn weer teruggekeerd naar de vijver bij de voederplaats.
Hofganzen houdt de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal ingrijpen als het nodig is.
Mocht u vragen/opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Hofganzen: tel.: 0524 - 524 161 (tijdens kantooruren), info@hofganzen.nl.

________________

19 oktober 2009
________________

De Zwarte Zwanen lijken zich definitief in de vijver bij de Grachtstraat te hebben gevestigd. Ze zien er relaxt uit. Lekker rustig daar.


De Kerklaan-ganzen zitten nog steeds in de vijver bij de Ebbingestraat. Ik moet eerlijk bekennen dat ik wat verleidingskunsten heb moeten aanwenden om een meeting tussen de twee ganzenkuddes daar te bewerkstelligen. De Kerklaan-groep liep achter mij aan en kwam zo in direct contact met de Ebbinge-ganzen. Die liepen weg en werden daarbij een handje geholpen door de nieuwkomers. Nee, ze vinden elkaar niet leuk. De Kerklaan-ganzen zijn dominant en hebben nu de beste plek ingenomen.
Het blijft in beide groepen erg onrustig. Eigenlijk zouden de Kerklaan-ganzen nu weer terug kunnen naar hun oude stek, nu de Zwarte Zwanen daar niet meer zijn. Maar ga ze dat maar eens uitleggen...

________________

18 oktober 2009
________________

Het lijkt wel alsof de Zwarte Zwanen de ganzen opjagen. De zwanen zitten nu in de vijver bij de Grachtstraat. De ganzen zijn alweer verhuisd naar de volgende vijver, de vijver bij de Ebbingestraat waar de 15 andere ganzen verblijven. De twee groepen ganzen kunnen elkaar zien en horen, maar verder kijken ze de kat uit de boom. Erg interessant hoe dit gaat aflopen. Uit een eerder experiment (zie: 9 april 2005) bleek dat de ganzen van de Ebbingestraat niet willen mengen met de ganzen van de Kerklaan. Maar die twee witte Ebbinge-ganzen die er tussen zitten zijn qua ras meer verwant met de Kerklaan-ganzen dan met de Ebbinge-ganzen. Misschien ontstaan er toch leuke nieuwe koppels. En wat gaat er gebeuren als de Zwarte Zwanen de ganzen tot in deze vijver achtervolgen? Totaler Krieg?

________________

15 oktober 2009
________________

De ganzen zijn door de Zwarte Zwanen verdreven uit de vijver bij de voederplaats. Ze zijn verhuisd naar de vijver tussen de Kerklaan en de Moesstraat waar ze elkaar een beetje ongelukkig aan zitten te kijken.

________________

2 oktober 2009
________________

Vanmorgen zijn in het Noorderplantsoen twee Zwarte Zwanen in de vijver bij de voederplek geplaatst. Tien jaar geleden zwom hier ook een paartje Zwarte Zwanen rond. Het vrouwtje werd ziek en stierf, het mannetje kwijnde weg en is tenslotte door een auto overreden.
De nieuwe zwanen komen van het bedrijf "Hofganzen" uit Coevorden. De ene was in Amsterdam tegen een hoogspanningskabel aangevlogen en de andere is in Naarden door een jager neergeschoten. In Coevorden zitten ze beiden nu al een jaar, dus ze zijn gewend geraakt aan elkaar en aan de ganzen.
Hofganzen is al sinds enkele jaren verantwoordelijk voor het ganzenbeheer in de stad Groningen. Dit wordt op een diervriendelijk manier gedaan. De eieren worden met maisolie behandeld zodat ze niet uitkomen.
Ik dacht dat hij dit jaar twee ganzeneieren over het hoofd had gezien, want er liepen ineens twee kuikentjes rond. Maar zojuist vernam ik van hem dat dit weesjes waren die door Hofganzen bij de ganzen van de Kerklaan zijn geplaatst die zich dankbaar en triomfantelijk over hen hebben ontfermd en ze hebben ze met liefde grootgebracht!Terwijl het motregende liet Trizin (voorheen Martin) Hof gekleed in een kleurig tenue (hij is boeddhist) de twee Zwarte Zwaantjes te water. Het mannetje gleed trompetterend van ons vandaan. Het vrouwtje is wat stilletjes, maar beiden zwommen met opgeheven kop een nieuwe toekomst tegemoet. De ganzen, eenden en meeuwen gingen er verschrikt vandoor.
Een wolkbreuk maakte een einde aan de ceremonie.

Omdat ik toch wel erg nieuwsgierig was hoe het de twee zou vergaan ben ik een paar uur later nog even wezen kijken. De zwanen waren aan de overkant gras aan het foerageren. Ze leken wel in hun element. Toen ik wat brood gooide kwam de man direct naar mij toegezwommen. Hij is erg grappig, hij trompettert steeds zachtjes. Het vrouwtje bleef aan de overkant. Even later kwam zij genadig ook maar eens kijken. Beiden geheel niet schuw. De man nam geen brood uit mijn hand aan, maar de vrouw wel. Dat wil zeggen: zij hapte bijna een hele vinger mee. Beetje mee uitkijken dus. Voor de man had ik al mijn verleidingskunsten nodig voordat hij uit mijn hand wilde eten. Dat deed ie toen heel beschaafd.

Ik vind ze leuk, onze nieuwe Zwarte Zwanen. Een aanwinst voor het Noorderplantsoen. Jammer dat ze geen jonkies mogen krijgen.

________________

19 augustus 2009
________________

Uit de buurtkrant:
En de Nijlganzen. Het waren er veel dit jaar, inclusief jongen telden wij er 14. Het eerste paar, Piet en Marie voedde 8 kuikens op. Zij zaten in de vijver bij de Ebbingestraat. Het was mooi om te zien hoe alert ze over hun jongen waakten. Ze hebben het zo goed gedaan dat alle acht in leven zijn gebleven. In de laatste week van juli is de familie nog gezien in de vijver bij de Plantsoenbrug, daarna zijn ze niet meer gezien. Op weg naar Afrika? Cleopatra en Ramses (het zijn tenslotte niet voor niets Nijlganzen) zaten weken in de vijver aan de Leliesingel. Meestal zag je alleen Ramses, op of in de buurt van het kleine eilandje Als je geluk had zag je Cleopatra naar haar nest vliegen: een holte vrij hoog in een Wilg. Het duurt bij deze dieren ongeveer 4 weken voordat de eieren uitkomen. Maar Cleopatra heeft het misschien wel 7 weken volgehouden, slechts af en toe kwam ze er even vandaan om wat te eten. Ondanks haar inspanningen is het niet gelukt om jongen te krijgen. Eind juni zijn deze twee voor het laatst gezien.

Tenslotte nog even over het vreemdste Nijlgansgezinnetje van het Plantsoen: Gertrud en Arie. Zoals ik vorige keer al schreef, hebben zij een eendennest gekraakt in de vijver aan de Grachtstraat. De eendeneieren zijn eerder uitgekomen dan de ganzeneieren en de hele familie is gaan lopen, mogelijk met achterlating van de eigen eieren. Het was een vreemd gezicht die twee Nijlganzen met hun eendenkuikens. Jonge eendjes eten vooral insecten vlak boven of in het water, ze blijven dus heel veel in het water. Kuikens van Nijlganzen zijn planteneters, zij willen grazen. Gertrud en Arie zag je veel op de kant zitten, terwijl het eendje (na een week was er nog maar één van de vijf over) in z’n eentje druk bezig was in het water. Het was een merkwaardig gezicht en het had ook iets heel eigenwijs zoals dat kuikentje z’n gang ging. Niet hij liep achter z’n ouders aan, maar zij achter hem. Plons noem ik hem, heeft het nog gefikst ook. Echt knap met zo’n vreemd stel ouders. Op een gegeven moment kregen die het blijkbaar in de gaten en zijn ze er koud vandoor gegaan, met achterlating van Plons. Maar dat gaf niet, want hij kon zich inmiddels prima redden alleen. Hij? Ja, het was een mannetje en wel van een Soepeend (een mengvorm tussen verschillende eenden). De andere Soepeenden moesten echter niet veel van hem hebben. Plons blijft een buitenbeentje…

Maricée Ten Bosch

________________

26 mei 2009
________________

Het is ze gelukt! Twee ganzenkuikentjes hebben het daglicht gezien bij de Kerklaan. De vermeende ouders zijn Jan en Jans, beiden geheel witte boerenganzen. Maar een van de kuikentjes heeft een kleurtje dus dat zal wel van een andere gent zijn.
De acht Nijlganzenjonkies bij de Ebbingestraat leven allemaal nog, dus die zullen het wel redden.
Het laatst overgebleven eendenkuiken bij de Nijlganzen in de volgende vijver heeft het ook nog steeds overleefd. Hij doet nu braaf bij zijn pleegouders zijn dutjes in het gras.
Het Nijlganzenpaar bij de Kerklaan heeft nog steeds geen nageslacht. Dat zal nu toch wel zo langzamerhand moeten gebeuren.

________________

10 mei 2009
________________De Nijlgansjes in de vijver bij de Ebbingestraat hebben het nog steeds allemaal overleefd, maar in de vijver daarnaast speelt zich een klein drama af. Het pleegouderpaar begrijpt niets van het gedrag van de jonkies. Die horen gras te eten, maar deze eendensoort eet insecten. De Nijlganzen proberen de kuikentjes telkens te verleiden om de kant op te gaan, maar die trekken zich er niets van aan. Ze blijven in het water en jagen op insectjes die vlak boven het water vliegen. Op 6 mei waren er nog 3 over. Vandaag zag ik er nog maar 2 en een uur later was er nog maar 1 over. De Blauwe Reiger volgt het jong met belangstelling.
Hoogstwaarschijnlijk had het Nijlganzenpaar de boomholte gekraakt waar een soepeendenpaar al eieren in had gelegd en daar hebben zij hun eigen eieren bij gelegd. Groot zal hun verbazing zijn geweest toen er ineens hele gekke kuikentjes tevoorschijn kwamen. Die hebben zij als hun kroost beschouwd en hun eigen eieren liggen nu waarschijnlijk door iedereen verlaten te wachten op een tragisch einde.
De natuur is wreed.


________________

5 mei 2009
________________

Inmiddels zijn er al drie paartjes Nijlganzen. Dat vind ik stiekem wel mooi, want die krijgen een grote kinderschare en jonkies vind ik altijd leuk. Sinds de gemeente Martin Hof als beheerder van de plantsoenganzen heeft aangetrokken ziet geen ganzenkuiken daar meer het daglicht. Dus dat er temidden van die vergrijzende ganzenpopulatie nu eindelijk weer eens wat jong grut gaat rondscharrelen kan ik alleen maar toejuichen. En ja, dat Nijlganzen hier eigenlijk niet horen en dat ze andere soorten kunnen verdrijven weet ik. Dat soort praat lees je iedere dag in de Telegraaf.

Ik ben stiekem gewoon blij met de Nijlganzen. Aan de vijver bij de Ebbingestraat verschenen op 1 mei de eerste jonkies, acht stuks.

Ook aan de aangrenzende twee vijvers ziten Nijganzenpaartjes.
Die hebben het wat moeilijker. Toen ik er gister langswandelde liep het vrouwtje hoogst geagiteerd en luid gakkend langs het water. De man sukkelde er hees roepend achteraan. De vrouw was duidelijk aan het zoeken, maar naar wat?

Vandaag ging ik maar weer eens kijken. De acht kuikentjes aan de Ebbingestraat hebben het allemaal overleefd hoewel een kater van de buren wat anders in gedachten had.
Maar het stel in de vijver ernaast had ineens 5 kuikentjes. Maar het waren wel rare kuikentjes; ze waren veel te klein voor Nijlganskuikentjes en de kleur klopte ook niet.Zowel de Nijlganzen als de kuikentjes gedroegen zich alsof ze een gezinnetje waren.
Het zijn waarschijnlijk eendenkuikentjes die gekaapt, dan wel eerlijk uitgebroed zijn door de Nijlganzen.
Je weet het niet he.

________________

28 april 2009
________________

Er zijn twee paartjes Nijlganzen in ons plantsoen geland. Ze hebben ook al een nest gemaakt. Dus binnenkort kunnen we jonge Nijlgansjes verwachten en dat zouden er wel eens heel veel kunnen zijn.________________

5 april 2009
________________

Na een rustige winter breekt nu de lente door in het Noorderplantsoen. De Kokmeeuwen zijn vrijwel allemaal vertrokken naar hun broedplaats en uit alle hoeken en gaten zwermt nu de glad geschoren homo sapiens uit over het plantsoen om de gazons te heroveren.

Vrijdag 3 april is de eerste zomerse dag. Als je ziet wat er zondag 5 april al aan afval ligt zou je niet denken dat we in een economische crisis zitten. Deze rotzooi ligt niet alleen min of meer in de buurt van de afvalbakken, maar ook royaal verspreid over de gazons.