________________

12 november 2004
________________

Vandaag heeft Frank Majoor (SOVON) in het Noorderplantsoen opnieuw een reeks kokmeeuwen voorzien van een kleurring. Deze keer een feestelijk rode ring.
Hier ziet u R-EF, een half jaar oud, vandaag geringd.

Als u een meeuw met een kleurring ziet kunt u eventueel de code aflezen en doorgeven aan Frank Majoor, mail@frankmajoor.nl. U krijgt dan een lifelist van de betreffende vogel toegestuurd.
Dat is leuk. Dan verneemt u hoe oud de meeuw is, of het een mannetje of een vrouwtje is en in welk land/gebied de vogel broedt.
En dat kunt u dan weer terloops doorvertellen aan een voorbijganger die vraagt wat u daar toch steeds doet met die verrekijker en dat notitieboekje.
Op de website van Frank Majoor www.frankmajoor.nl staan allerlei interessante gegevens over zijn onderzoek.

________________

8 november 2004
________________

Dit jaar werd er een drinkfonteintje geplaatst bij de hondenuitlaatplaats. Een loffelijk streven, want de ijsjes van Reinie Hut maken dorstig en de handen plakkerig.
Hoe groot was dan ook mijn frustratie toen ik vaststelde dat er geen water uit wilde komen, wát ik ook deed.
Nu ben ik een echte alfa, dus ik dacht: gewoon even kijken hoe een ander het doet. Ik verschool mij tussen de meelbesstruiken in de buurt van het fonteintje en loerde door de bladeren.
Het leek wel Bananasplit: de een na de andere drukte tevergeefs op de uitsteeksels rond het gaatje dat geacht werd water te spuiten. Ook werd er gezocht naar een voetpedaal, zoals in sommige treinen het geval is. En daarna gaven ze het op, net als ik.
Vorige week vernam ik hoe de vork in de steel zit. En dat wou ik u even laten weten, zodat u niet verdorst in ons plantsoen:
aan de achterkant (zie het rode pijltje) bevindt zich een knop. Daar dient u op te drukken.
Het is maar een weet.

________________

22 oktober 2004
________________

Vandaag is de kokmeeuw B-4C overleden aan een slepende aandoening aan zijn poten.
Hij is 2,5 jaar oud geworden.

________________

22 juli 2004
________________

Een noviteit in Grunn!
Vanaf heden kunt u een virtuele noorderplantsoengroet sturen aan uw familie, vrienden, collega's en minder beminden!
Klik in het menu op 'kaarten', of op het plaatje hiernaast, en de rest wijst zich vanzelf.

________________

3 juli 2004
________________

De meeuwen keren weer terug uit hun broedgebied, hoogstwaarschijnlijk het oostzeegebied. Vandaag B-4C als eerste thuiskomer gespot. Hij is 2 1/2 jaar oud en was in september 2003 door Frank Majoor in het Noorderplantsoen geringd.

________________

19 juni 2004
________________

Hoera! In de Kerklaankudde zijn 5 ganzenjonkies geboren en wel in de commune van Jan, Jans, Katrien, de Clown en Rommel. Jan en Katrien zijn de ouders. 2 kuikentjes zijn al op, maar de drie overblijvers gedijen van jewelste.

________________

18 juni 2004
________________Er is in het plantsoen onlangs een aantal bordjes geplaatst waarop een en ander wordt uitgelegd over de historie.
Bij het Sikkenspoortje staat een informatieve uitleg van Beno Hofman:

Nadat de stad tussen 1607 en 1612 al vijf nieuwe bolwerken aan de zuidkant had gekregen, ontwikkelde het stadsbestuur het plan voor een gebiedsuitbreiding naar het noorden. Prins Maurits zag dit wel zitten omdat een 'grote uitleg' ruimte bood aan een flink garnizoen en Groningen zo kon helpen een eventuele Deense aanval af te slaan.

DE VESTING EN HET SIKKENSPOORTJE

In de zomer van 1614 lag er een Haags fortificatieplan, waarvoor de Groninger 'glasemaker'- en latere stadsbouwmeester - Garwer Pieters een bestek maakte.
Hoewel de Ommelanders de 'uitleg' veel te fors (te duur) vonden, besloten de Stadjers op 25 maart 1615 toch tot 'de fortificatie op de grote form end plante'.

De nieuwe Groningse vesting werd gebouwd volgens principes, die theoreticus Simon Stevin en ingenieur Adriaen Anthonisz. uit een Italiaans vestingsysteem hadden ontwikkeld.
Groningen kreeg in totaal zeventien bolwerken of dwingers met tussenliggende 'courtines'. Het huidige Noorderplantsoen heeft de Reitdieps-, Kruid-, Jats- en Boteringedwinger als basis. De vesting bestond uit een brede gracht, een hoofd- en een onderwal met daartussen een sluippad, dat kon worden bereikt via 'sorties'. Tussen de Reitdieps- en de Kruiddwinger zijn de hoofdwal en 'sortie'nog herkenbaar.

In 1736 werd deze 'sortie' opslagplaats voor touwslager Andries Pieters. Hij mocht van burgemeesters en raad 'beneden de stadswal' een lijnbaan aanleggen en gebruikte de 'mijn' om er zijn teertonnen op te slaan. In 1792 werd hetzelfde poortje gehuurd door verfhandelaar Wiert Willemszoon Sikkens. Hij ging er lak stoken en de 'sortie' kreeg daardoor in de volksmond de naam Sikkenspoortje. Het poortje bleef als lakstokerij in gebruik tot 1869, toen het bedrijf verhuisde naar de Zwarteweg.
Vermoedelijk werd de oostelijke toegang van de 'sortie' dichtgemaakt toen dit stuk vesting in 1881-'82 tot plantsoen werd gemaakt.
De 'sortie' werd nog tot circa 1965 door de plantsoenendienst gebruikt als opslagplaats. Daarna verdween ook de westelijke toegang onder de grond.
Bij de renovatie van het Noorderplantsoen werd de voormalige 'sortie' weer tevoorschijn gehaald om te gaan dienen als onderkomen voor vleermuizen.

Tekst: Beno Hofman, Groningen.

________________

23 maart 2004
________________

Heeft u al gezien dat de laatste fase van de herstructurering van het plantsoen bijna klaar is?
De zakken zijn bevestigd aan de riooloverstorten, alle vijvers staan weer vol water, de hekken zijn verwijderd.
En ja: ook de loopplankjes voor de kuikentjes zijn aangebracht.
Nu moet alleen nog het riet worden geplant en het gras ingezaaid.
Dan kan het eindelijk lente worden.

________________

2 februari 2004
________________